Følgende oppskrift kan benyttes for å tillate ssh/shell pålogging men samtidig hindre pålogging med brukernavn og passord.

  1. ssh-keygen -t rsa
  2. ssh-copy-id user@serve
  3. sudo nano /etc/ssh/sshd_config
    1. ChallengeResponseAuthentication no
    2. PasswordAuthentication no
    3. UsePAM no
  4. sudo /etc/init.d/ssh reload

SSL sertigikat i nettleser

Grønn adresselinje i nettleseren

Det finnes flere gode argumenter for å ha SSL serifikat på websiden sin. Fellesnevneren for alle argumentene er sikkerhet.

SSL sertifikat viser tydelig at du som webside eier tar sikkerhet på alvor og, at du er den du utgir deg for å være.

YubiKey

En YubiKey er en liten USB hardware som tilbyr to - faktor autentisering med et enkelt trykk på en knapp.

Vi er alle brukere av internett, og vi har alle brukerprofiler på forskjellige tjenester på nettet, Facebook, Google, Git for å nevne noen.